Samhällsansvar

Som en del av den Svenska historien har Pressbyrån alltid varit en engagerad samhällsaktör. Pressbyrån har genom historien alltid stått för pressfrihet, yttrandefrihet och kämpat för att få ut nyheter och tryckta medier till svenska folket. Press, magasin och pressfrihet ligger i vår kärnverksamhet och nära vårt hjärta, mer om detta kan du läsa här.

Pressbyrån arbetar sen en tid tillbaka med ”Vägen till läsning”. Ett CSR-projekt som syftar till att svenska ungdomar läsförståelse ska öka. Utöver detta så gör vi det vi kan för att påverka samhället positivt där vi kan. Nedan kan du se en del av de insatser vi gjort senaste åren.

Pressbyrån är en del av Reitan Convenience Sweden AB. Här kan du läsa mer om Reitans hållbarhetsarbete.

Öppna hållbarhetsredovisning 2018

Öppna bilaga till hållbarhetsredovisningen 2018