Samhällsansvar

Klimatneutral convenience!

Följ med oss mot en hållbar framtid, vi på Reitan Convenience har gått med i Science Based Target initiative för att vi tar klimatfrågan på allvar och för att vi vill göra det vi kan för att bidra till Paris-avtalets 1,5°C mål. Titta gärna på filmen ovan.

För att lyckas måste alla dra åt samma håll, därför vill vi arbeta tillsammans med alla våra leverantörer och partners. På så sätt kan vi skapa ringar på vattnet och utmana varandra för att bli ännu bättre på resan mot en klimatneutral convenienceaffär!

Hållbarhetsredovisning 

Pressbyrån är en del av Reitan Convenience Sweden AB. Här kan du läsa mer om REITANS hållbarhetsarbete.

Ladda ned hållbarhetsredovisningen

Ladda ner GRI-Bilagan

Vår historia 

Som en del av den Svenska historien har Pressbyrån alltid varit en engagerad samhällsaktör. Pressbyrån har genom historien alltid stått för pressfrihet, yttrandefrihet och kämpat för att få ut nyheter och tryckta medier till svenska folket. Press, magasin och pressfrihet ligger i vår kärnverksamhet och nära vårt hjärta, mer om detta kan du läsa här.

Vägen till läsning

Pressbyrån arbetar sen en tid tillbaka med ”Vägen till läsning”. Ett CSR-projekt som syftar till att svenska ungdomar läsförståelse ska öka. Utöver detta så gör vi det vi kan för att påverka samhället positivt där vi kan. Nedan kan du se en del av de insatser vi gjort senaste åren.