Trocadero & Pressbyrån tävlingsvillkor Rocka Sockorna

· Tävlingen arrangeras av Spendrups Bryggeriaktiebolag och Pressbyrån och är inte på något sätt sponsrad, stödd, administrerad av, eller knuten till Instagram. 

· För att delta i tävlingen behöver du ha fyllt 18 år samt ha en öppen profil och en fullständig version av Instagram. 

· Tävlingsperioden är 11-21 mars 2024. 

· För att tävla ska du gilla tävlingsinlägget samt kommentera din önskade  strumpstorlek.

· Priset i tävlingen är ett par Trocadero strumpor, värde 149 kr. Priset kan inte bytas mot något annat. 

· En vinnare utses genom lottning utförd av Spendrups Bryggeriaktiebolag och Pressbyrån. Resultatet kan inte överklagas. För att delta måste du ha en adress i Sverige dit vi kan skicka vinsten. 

· Vinnare kontaktas via DM efter tävlingsperiodenslut, senast den 25e mars 2024.  

· Om ett pris inte har gjorts anspråk på inom 30 dagar från att vinnaren har kontaktats förbehåller vi oss rätten att utse en ny vinnare. · Genom att delta i tävlingen godkänner du tävlingens regler och villkor, samt att bli kontaktad av arrangören. Om du deltar i tävlingen kommer vi behandla de personuppgifter som du skickar in. Den lagliga grunden är vårt berättigade intresse av att genomföra tävlingen, efter en intresseavvägning. Vi behandlar uppgifterna enbart för att genomföra tävlingen. Läs mer om vår personuppgiftsbehandling och dina rättigheter på spendrups.se/personuppgifter. Ansvarig för tävlingen och för personuppgiftsbehandlingen är Spendrups Bryggeriaktiebolag, 556079-6871 och Pressbyrån.