Allmänna villkor för Kupongbutiken

REITAN CONVENIENCE SWEDEN AB’S (RCS) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV DIGITALA PRESENTKUPONGER

Köp av digitala presentkuponger (Kupongerna) görs på www.pressbyran.se/kupongbutiken. Kupongerna kan enbart användas för köp i Pressbyråbutiker av på Kupongen gällande produkter. Om ingen av produkterna på Kupongen längre finns i butiken kan butiken antingen återbetala värdet på Kupongen, alternativt kan Kupongen användas för en annan produkt i butiken med motsvarande värde som produkten Kupongen avsåg. Produkter som kan beställas och köpas med Kuponger varierar över tid. Även priser kan ändras. Reservation görs för uppenbara felskrivningar avseende pris.

Kupongerna är digitala och levereras digitalt i en .zip folder med en .csv fil. Länken för att ladda ner Kupongerna är giltig i sju dagar räknat från dagen för köpet av Kupongerna. Efter sju dagar behöver länken laddas ner igen. Det görs genom att logga in på www.pressbyran.se/kupongbutiken och begära att en ny länk för nedladdning skickas. Login kräver OrderID (skickat per mail/sms) och telefonnummer som angavs vid köp av Kupongerna.

Betalning  för Kupongerna sker via vid var tid gällande betalmedel hos Klarna. Betalning görs i samband med köpet. Ej använda Kuponger tas ej tillbaka. En Kupong kan inte lösas in mot kontanter, ej heller helt eller delvis återköpas (förutom om du ångrar ditt köp enligt vad som anges nedan).

Du kan förutsatt att ingen av Kupongerna du köpt inte är inlösta ångra ditt köp inom 60 minuter från det att du köpt Kupongerna. Återbetalning sker via Klarna. Om du använt en eller flera Kuponger kan inte resterande del av Kupongerna returneras.

RCS tar inget ansvar för försändelser som skickats till felaktiga e-postadresser eller som är beställda av personer som inte är innehavare av det kontokort som använts vid köpet av Kupongerna.

Kuponger lämnas inte ut digitalt om inte kunden kan verifieras genom samtal/sms till mobilnummer som angavs vid köpet av Kupongerna.

Beroende på antal Kuponger som skapas kan det ta upp till 60 minuter innan Kupongerna skickas per e-post. Vanlig leveranstid är dock några minuter.

Kupongerna gäller i 4 månader från de att de levererats per e-post. Efter 4 månader har Kupongerna inget värde och kan inte återköpas.

Moms för presentkupongerna utfaller när dessa används i butik av presentkupongsinnehavaren, d v s ingen moms utgår vid köptillfället av presentkupongerna. 

Föräldrar och vårdnadshavare ansvarar för sina barns användande av www.pressbyran.se/kupongbutiken.

Dessa villkor kan när som helst ändras av RCS. Villkoren ska tolkas enligt svensk lag. Tvist avseende dessa villkor och dina köp ska avgöras av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

Om du vill meddela ett fel eller har några frågor om dessa villkor vänligen kontakta RCS per e-post info@reitanconvenience.se