Almedalen

Pressbyrån presenterade läsförståelsedagen i samarbete med En läsande klass.
Almedalsveckan är Sveriges största politiska mötesplats. Genom demokrati och öppenhet ger veckan alla som vill debattera samhällsfrågor möjlighet att delta. Syftet med läsförståelsedagen är att skapa uppmärksamhet och öka förståelsen om vikten av god läsförståelse, läsning och berättande hos barn och unga i Sverige.

Dagen innehöll programpunkter där ämnet behandlades på olika sätt i samtals – och diskussionspaneler, för såväl politiker, sakkunniga som författare gav uttryck till temat på olika sätt.

Avsikten är att Läsförståelsedagen ska vara en återkommande dag på Almedalen, där Almedalsbesökaren finner det naturligt att besöka Almedals Biblioteket om man är intresserad av temat – ungas läsförståelse och läsning på olika sätt. På ett lustfyllt, allvarligt och trovärdigt sätt möjliggjorde Pressbyrån dagen.

almedalen