Populär Arkeologi

79 SEK
216 SEK
72 SEK
144 SEK
288 SEK

(Alla priser är inklusive moms. Avgift för Frakt tillkommer vid beställningstillfället (f.n lösnummer 10:-, prenumeration 5:-/utgåva). I kassan kan du justera din beställning, öka antalet produkter och även ge bort tidningen som en gåva.)

Förhandsboka nummer

Starta prenumeration med nummer

Nr/år: 4

Nästa nr utkommer: 2017-03-28

Språk: Svenska (SV)


Beskrivning: Populär Arkeologi är tidskriften som populärvetenskapligt behandlar förhistoria och arkeologi. Här medarbetar de främsta forskarna i Skandinavien och andra delar av världen för att snabbt nå ut med sina senaste rön till både fackmän och en intresserad allmänhet. Historieintresset hos människor växer och alltfler vill läsa Populär Arkeologi. Den utkommer med 4 nummer per år och är den enda populärvetenskapliga tidskriften om arkeologi som läses av både fackfolk och en historieintresserad allmänhet.


Kommentarer