Bli Franchisetagare

Pressbyrån söker kontinuerligt efter nya Franchisetagare. Hör av dig till oss för mer information.

Om du går vidare i rekryteringsprocessen kallas du till en första intervju alternativt ett informationsmöte. Du kommer här att träffa en av våra rekryterare samt ev. en regionchef som ansvarar för det område du har sökt till. Vi kommer i detta steg att ge dig en inblick i Pressbyrån som koncept samt en övergripande beskrivning av franchiseavtalets utformning. Dessutom får vi tillfälle att lära känna varandra lite bättre. 

Om du, som kandidat, och vi fortfarande är intresserade av att inleda ett samarbete kommer du att få träffa en representant från regionsteamet som tillsammans med dig går igenom franchiseavtalet i detalj samt den preliminära kalkyl som gäller för aktuell butik.

Blir du utvald och accepterar vårt erbjudande, skrivs ett skriftligt avtal. Det är då du blir godkänd som franchisetagare för Pressbyrån. I samband med detta anmäls du till vår introduktionsutbildning för nya köpmän. 

Reitan Convenience Sweden AB har fri prövningsrätt i valet av franchisetagare. Hela processen, från intresseanmälan till skriftligt kontrakt, brukar ta cirka tre månader. Beroende på utbudet av lediga butiker kan dock ledtiden påverkas.

Vi är medlemmar i Svenska Franchiseföreningen