Vårt franchisekoncept

 

Pressbyrån består idag av ca 300 butiker som samtliga drivs i franchiseform. Det mest grundläggande för samarbetet mellan franchisetagaren och Reitan Convenience Sweden AB (RCS) är att båda har som mål att uppnå bästa resultat. Att vara franchisetagare innebär att du driver ett eget aktiebolag under varumärket Pressbyrån samtidigt som du har tillgång till Pressbyråns butikskoncept, inköpspriser samt vår gemensamma rikstäckande marknadsföring. Du är med andra ord en egen företagare som har tillgång till ett stort företags alla fördelar. Vi, RCS, hjälper dig även med bokföringen för att du ska kunna fokusera på det som du tycker är roligast; att driva försäljning. I ditt ansvar som franchisetagare ingår service, försäljning, kundvård, bemanning, exponering och varubeställning. Inom RCS finns dessutom en hel del erfarenhet och kunskap som gärna förmedlas till dig som franchisetagare för att göra dig ännu mer framgångsrik. 

Rätten till varumärket
Som franchisetagare får du tillgång till ett av Sveriges mest kända butikskoncept. Ditt ansvar är att driva din butik konceptenligt och med hög kvalitet i alla moment. Din butik ska förknippas med den höga standard som varumärket Pressbyrån står för. Profilprogram, varumärken, symboler o.s.v. är RCS:s egendom, men du som franchisetagare har rätt att använda detta på det sätt som vi kommer överens om. 

Sortiment
Grunden för Pressbyråns koncept är ett enhetligt varu- och tjänstesortiment samt förmånliga inköpsvillkor, vilket förutsätter stor inköpsvolym. Därför skall du som franchisetagare göra dina beställningar från leverantörer som RCS anvisar. RCS’s ansvar är att säkerställa att du som franchisetagare erbjuds bättre inköpsvillkor än om du bedrivit verksamhet utanför Pressbyrå-kedjan.

Lokal och inventarier
RCS står för lokalen, utrustning och inventarierna. Inventarierna är både en del av butikskonceptet och en del av varumärket. Det är därför viktigt att du följer Pressbyråns koncept och ser mervärdet av att inte behöva göra några förändringar på egen hand.

Utbildning
RCS satsar mycket på information och utbildning eftersom vi vet att detta är en förutsättning för Pressbyråns fortsatta, positiva utveckling. Genom RCS får du tillgång till ett utbildningsprogram för dig själv och dina anställda – både e-utbildningar och lärarledda utbildningar. Inför ditt tillträde som ny köpman deltar du i en introduktionsutbildning som innefattar alla de delar som du kommer i kontakt med i din roll som köpman. Som franchisetagare deltar du också aktivt i de sammankomster som Reitan Convenience Sweden AB arrangerar. Här ges du möjligheten att utbyta erfarenheter med andra franchisetagare samt sprida information och kunskap så att hela kedjan kan utvecklas på bästa möjliga sätt.

Marknadsföring
RCS ansvarar för att reklam- och marknadsföringsåtgärder genomförs löpande. För att marknaden skall kunna bearbetas på ett effektivt sätt är Pressbyråns marknadsföring alltid enhetlig. RCS verkar ständigt för att varumärket förstärks och skyddas och du som franchisetagare skall aktivt delta i de reklam- och marknadsföringsåtgärder som Pressbyrån genomför. Du har också möjligheten att i samråd med RCS genomföra lokala marknadsföringsåtgärder. 

Ekonomi och administration
För att varje franchisetagare skall kunna fokusera maximalt på drift och försäljning sköter RCS franchisebolagets bokföring och löneadministration. Varje butik är utrustad med ett kassasystem som utgör en viktig informationskälla för dig som franchisetagare och där du har möjligheten att följa ditt bolags transaktioner. Alla franchisetagare har ett eget avräkningskonto på RCS där dagskassan sätts in och från vilket RCS betalar franchisebolagets utgifter. RCS upprättar också uppbörds- och momsdeklarationer. 

Handboken
En del av avtalet är den handbok som RCS tagit fram. Den beskriver våra rutiner och ger dig som franchisetagare hjälp i den dagliga driften av butiken. Syftet med handboken är att alla franchisetagare inom kedjan skall driva sin verksamhet på ett enhetligt sätt.  RSH ansvarar för att handboken alltid hålls uppdaterad och du som franchisetagare ansvarar för att alltid följa den senaste utgåvan. 

Gör verklighet av drömmen!
Som franchisetagare ansvarar du för att driva försäljning enligt Pressbyråns koncept samt vara en föredömlig ledare som själv arbetar aktivt i butiken. En av våra grundläggande värderingar är att man som franchisetagare tycker att det är roligt att ge service eftersom glädjen är en av förutsättningarna för att nå framgång och lönsamhet. Meriterande är erfarenhet från handel, restaurang, eget företag och/eller att ha jobbat inom en annan konceptkedja. Du har minst gymnasieexamen samt goda kunskaper i ekonomi och data. Har du dessutom ledarerfarenhet är det ett plus. 

Du måste själv finansiera ett Aktiebolag med minst 200 000 kr och det är viktigt att du har en sund privatekonomi.  

Under ”Lediga butiker” hittar du de butiker som är lediga just nu och som du har möjlighet att skicka in en intresseanmälan till. Du kan naturligtvis även skicka in en allmän intresseanmälan via de länkar som inte anger en specifik butik. 

Vill du veta mer? Välkommen att kontakta Reitan Convenience Sweden AB:

Caroline Strand, Stockholm och norra Sverige, telefon 08-587 491 67 eller carolina.strand@reitanconvenience.se

Sofie Sjöqvist, Göteborg, Malmö och södra Sverige, telefon 08-587 491 08 eller sofie.sjoqvist@reitanconvenience.se

 

Allmän information om franchise