Affärsidé & Organisation

Snabbt och enkelt

Pressbyrån erbjuder ett utbud av varor, tidningar och tjänster för kunder som vill ha något snabbt och enkelt. Butikskonceptet drivs som en franchisekedja, lättillgängligt där människor rör sig.

När vi frågar våra kunder vad de tycker är bäst med Pressbyrån svarar de allra flesta att vi är snabba och tillgängliga. Därför arbetar vi hela tiden mot bra affärslägen och långa öppettider.

Lika lätt som det är att hitta en Pressbyrån ska det vara att hitta inne i en Pressbyrån. Därför har vi ett bassortiment av produkter som finns i alla våra butiker. Utöver det kan man komplettera med produkter som passar lokalt. Ligger butiken i ett sjukhus finns andra behov än om den till exempel ligger i ett centrum.

Våra kunder vill gärna äta eller använda det de köpt på en gång. Därför har vi sällan "ställa i skafferiet-produkter", utan vi vill ge plats åt det som de flesta vill ha - något att läsa, konfektyr och dryck, telefonkort, snabbmat, biljetter, lotter och tobak. Vår ambition är att alltid erbjuda detta på ett snabbt och bekvämt sätt.

Fakta om Pressbyrån
Pressbyrån är en rikstäckande servicehandelskedja med runt 300 butiker.
Butikerna drivs av franchisetagare. Pressbyrån tillsammans med 7-Eleven utgör Reitan Convenience Sweden AB som skall vara Europas mest lönsamma och snabbast växande servicehandelshus. Pressbyrån ägs av det norska bolaget Reitangruppen AS.

Adress till servicekontoret: Reitan Convenience Sweden AB, Box 30185, 10425 Stockholm, Tel: 08- 587 490 00, organisationsnummer: 556061 - 5790.

Fakta Reitangruppen AS

Antal butiker i koncernen: ca 3900

Antal sysselsatta ca 36000

Antal kunder per dag - 2,4 miljoner

Omsättning ca 82 miljarder NOK

Finns i sju länder - Danmark, Norge, Sverige, Lettland, Estland, Litauen, Finland. I Norge representerar systerkedjan Narvesen det snabba och enkla medan det i Finland heter R-kioski.